Ge en gåva

Alla gåvor, även små, är välkomna i kampen mot blodsjukdom. Här kan du ge en valfri summa till forskningen. Din gåva behövs!

Hedra minnet av en avliden - ge en Minnesgåva via blodforskningsfonden. Samtidigt stöder du forskningen om blodsjukdomar.

Gåvor till fonden sätts in på:

Bankgiro: 5174-1569

Swish: 1234657748

 

 De flesta begravningsbyråer har fondens minnesblad. Om fonden ska sända minnesblad är vi tacksammaför uppgift om adress och dag för begravning via postgirotalongen så sänder vi minnesblad.


Kontaktperson:
Lars Skagerlind
lars.c.skagerlind@vll.se

tel. 090-785 26 21